INFORMATIONS-GRAFIK

En bild säger mer än tusen ord!

Informationsgrafik handlar om att tydliggöra essensen av en viss information och presentera

det på ett lättbegripligt och visuellt attraktivt sätt.